Gulvvarme

Kære Sangha

Så er der igen nyt vedrørende Zendo byggeriet.

Se billederne her.

Vi er nu kommet så langt med byggeriet at den indvendige beklædning er påbegyndt. Det betyder at loftet i Zendoen nu er færdigt. Der er også blevet sat en loftlem med foldetrappe i loftet, således at det nu er nemmere at komme op på overetagen. Og så er beklædningen på kassen ved soklen også lavet færdig.

Loftlem

Fjernvarmerøret til gulvvarmen er blevet gravet ned fra fyrrummet til tempelbygningen, og VVS montøren har enda været her for at tilslutte det i begge bygninger, så nu er det muligt at holde bygningen varm om vinteren.

Rør

Dette var altsammen en større omgang, som har betydet at vi måtte hyre eksterne håndværkere, til at grave imellem bygningerne og bore huller i soklerne og selvfølgelig til tilslutningen af VVS delen.

Pumpe Shunt

I mellemtiden står den nu på at komme videre med den indvendige beklædning i Zendoen, så nu begynder det snart at se færdigt ud. Men kistebunden er igen ved at være nået så det kan godt være at den resterende beklædning må vente lidt endnu.

Med venlig hilsen

Soin

Ny front

Kære Sangha

Så er det tid til en opdatering, for det arbejde der er blevet udført i løbet af maj måned. Og det må siges at der er sket nogle væsentlige ting for det kosmetiske.

Se billederne her.

For det første har vi fået en ny og forbedret adgang til zendoen, i og med at den udvendige trappe nu er færdig. Dette har været et noget vanskeligt projekt som har taget mig to en halv dag, idet jeg valgte at gå efter en løsning med skjulte skruer.

Front

Som det ses på billedet har vores Han og Densho også fået ny fast plads, så hele bygnings fronten har fået helt nyt look.

Derudover har vi investeret i et ekstra vindue, som jeg har monteret på over etagen så der nu kommer dagslys ind. Og så har jeg monteret sålbænke samt inddækning rundt om alle vinduerne på hele bygningen.

Bagsiden

Der mangler nu kun nogle småting udvendigt, så næste etape bliver påbegyndelsen af den indvendige beklædning.

Men det er jo super godt vejr at arbejde ude i for tiden, og Buddhistisk Samfund har stadigvæk nogle udendørs opgaver som vi har behov for at få ordnet. F.eks har vi en masse grene fra de fældede træer som skal hakkes til flis i vores flis hakker. Og vi har også stadigvæk det gamle opbrudte betongulv helt fra begyndelsen af byggeriet som mangler at blive kørt på lossepladsen.

Specielt sidst nævnte del er vanskelig at klare alene, så jeg håber nogen kan have lyst til at hjælpe til, med nogle af disse ting her i løbet af sommeren. Giv endelig lyd hvis du her tid og lyst.

Med Venlig Hilsen

Soin

El rør

Kære Sangha

Det har været et stykke tid siden, der sidst har været nyt omkring zendo byggeriet. Dette skyldes som I ved økonomiske begrænsninger. Men grundet det fornyligt afholdte retræte, er der kommet penge i kassen, så her er en opdatering over byggeriet.

Se billederne her.

På overetagen er der nu lagt gulvspånplader, dette er det sidste der skal gøres ved gulvet ovenpå inden det færdige gulv monteres.

Forskaldning

Der er også blevet monteret reglar træ på alle vægge, både i stuen og på overetagen, og så er der blevet monteret forskaldnings brædder på loftet. Kasse konstruktionen til loftet i stuen er også lavet.

Reglar

Og så er alle rør til el installationen også blevet monteret i vægge og loft, dette betyder faktisk at vi er klar til det sidste lag isolering samt færdig beklædning, de fleste steder.

Hvad kommende arbejder angår, vil jeg snart påbegynde opbygningen af trappen ved indgangen udenfor, og så er der desuden blevet bestilt et ekstra vindue som vil blive monteret på overetagens syd side. Og så skulle vi gerne have gravet fjernvarmerør ind fra fyrrummet til gulvvarmen i løbet af sommeren.

Der er stadigvæk mange store og økonomisk krævende opgaver der skal laves, så hvis nogen har tid og lyst til at give en hånd med (eller økonomisk støtte), vil det være en stor hjælp, vi har også opgaver som ikke relatere til byggeriet.

Med venlig hilsen

Soin

Zendo

Kære Sangha

Så blev det tid til årets første opdatering, og jeg kan glæde jer med at det første lag af isoleringen samt dampspærre nu er helt færdig, der mangler dog lidt fuge arbejde i kanterne på overetagen.

Se billederne her.

Isolering

Desværre har Buddhistisk samfund ikke råd til flere bygge materialer lige pt, så det var hvad det kunne blive til for denne gang, og byggeriet må for nu sættes på pause.

Heldigvis nåede vi at få bygningen isoleret og vi har derfor valgt at tage den i brug som zendo, så det vil være her de kommende retræter bliver afholdt.

Zendo

For at opsummere på hvad der er af kommende opgaver vedrørende tempel bygningen er der her en liste.

Reglar-træ og forskaldnings brædder skal monteres på vægge og loft og en loft konstruktion skal bygges til loftet i stue etagen.

Gulvspånplader skal monteres på gulvet på over etagen.

El-installation skal installeres i de åbne vægge og loft.

Fjernvarme rør skal graves ned fra fyrrummet til tempel bygningen og tilsluttes.

Færdig beklædning på vægge, loft og gulv monteres og det sidste lag isolering samt færdig el laves.

Udenfor mangler der den færdige beklædning omkring vinduer og dør, samt trappe ved indgangen.

Disse opgaver vil jeg begynde på når økonomien igen tillader det, og som altid er de som har lyst til at hjælpe velkommen til give en hånd med. Indtil da er der en del oprydnings arbejde på grunden som der skal ordnes, hvis nogen har lyst til at hjælpe med det skal du/I også være velkommen.

Mvh Soin

Isolering

Kære Sangha

Så er det igen tid til en opdatering, og der er sket meget siden sidst. For det første er undergulvet og alle andre relevante konstruktioner på overetagen, som det ses på billedet, bygget færdigt.

Se billederne her

Tag

Dette betyder at isolering af bygningen samt montering af dampspærre, nu også er påbegyndt og enda ca. 4/5 færdig. Det er meget godt for byggeriet, da det nu er realistisk at holde bygningen frostfrit vinteren over.

Isolering

Desværre har Buddhistisk samfund ikke haft økonomi til denne fase, og da den noget dyre kassekredit på nuværende tidspunkt er brugt til det maksimale, har Roshi personligt valgt at donere isoleringen samt dampspærre.

Opgaven går nu på at få færdiggjort isoleringen og dampspærre, samt montering af reglar-træ på væggene og forskaldnings brædder på loftet, således der er klar til el-installationen.

Desværre har jeg, grundet juletid, ikke mulighed for at gøre mere ved projektet i år, men vil forsætte byggeriet allerede i januar igen. Og her vil det absolut være realistisk at blive færdig med de mest akutte opgaver, så vi kan bruge bygningen til den kommende Parinirvana en-dags retræte i februar.

Vinter

Med venlig hilsen

Soin

Dør og Vinduer

Kære Sangha

Så kom der dør og vinduer, og det hele blev sat i på kun én dag, dog mangler der stadigvæk fugning, men det burde kunne færdiggøres næste weekend.

Se billederne her

Hoveddør

Vinduer

I sidste nyhedsbrev skrev jeg, at vi på grund af manglende økonomi var nødsaget til at tage et lån for at kunne klare denne investering. Men jeg kan med stor glæde oplyse om at dette, på grund af en ekstra donation samt kalligrafi salg, alligevel ikke har været nødvendigt. Buddhistisk samfund er derfor fortsat uden gæld i tempel byggeriet.

Bygningen er nu lukket, den næste etape af projektet går derfor nu på at få ydervægge og tag isoleret, som det ses på billederne er der monteret vindspærre hele vejen rundt (også i taget).

Vindspærre

Men der mangler stadigvæk noget arbejde inden der er helt klar til isolering på overetagen, blandt andet skal gulvet bygges færdigt så man kan arbejde der oppe, og også først når gulvet er bygget kan den øverste del af den nordvendte væg-konstruktion laves klar til isolering.

Som sagt fik vi en flot donation mm som sikrede den tiltrængte dør/vinduer investering, men alle pengene måtte gå til dette, så der er ikke pt råd til at komme videre med isolerings-etapen.

Med venlig hilsen

Soin

Færdig Beklædning

Kære Sangha

Så er beklædningen med halve rafter gjort færdig hele vejen rundt om tempel bygningen, der er også blevet skåret huller til samtlige vinduer. Det blev til 8 vinduer ialt, 3 på hver side (øst og vest) og 2 på syd siden.

Nord siden

Vest siden

Vinduerne og døren er også blevet bestilt, vi valgte farven antik-hvid istedet for “almindelig” hvid som først var på tale. Vi skulle gerne modtage disse i starten af november, hvorefter de hurtigst muligt vil blive monteret, således bygningen bliver lukket inden vinter. Med lidt held kan vi måske også få bygningen isoleret inden vinter, men det afhænger af økonomien.

Buddhistisk samfund har modtaget en pæn donation som sammen med overskuddet fra det kommende retræte skal gå til betalingen af vinduerne og døren, desværre er det ikke helt nok så et lån er blevet nødvendigt.

Jeg håber I syntes godt om resultatet indtil videre, personligt syntes jeg yderbeklædningen er blevet rigtig flot.

Som sædvanligt: De fine billeder kommer desværre ikke med i nyhedsbrevet, men kan ses her.

Med venlig hilsen

Soin

Halve Rafter

Kære Sangha

Som nævnt i sidste nyhedsbrev har vi fået doneret penge til de halve rafter, som vi skal bruge til at færdiggøre bygnings beklædning på ydersiderne. Denko og jeg har sidens sidste opdatering også afhentet disse hos savværket.

Rå rafter

De sidste par weekender er derfor gået med at skære rafterne til i siderne så de kan monteres på bygningen, dette i sig selv er en ret tidskrævende opgave for ikke at tale om selve opsætningen, som påbegyndte i sidste weekend.

Facade med rafter

Indgangs facaden er nu (som det ses på billedet) ca halv færdig. Der vil nok gå et par uger endnu inden vi er helt færdige hele vejen rundt. Derefter står den på færdiggørelse af vindspærre i tag og klargørring til isolering af bygningen.

Der er masser af arbejde endnu i Havredal Zendo, så hvis du/I står og mangler noget at lave i en weekend eller to, og har du/I lyst til at hjælpe med praktiske opgaver, så høre vi gerne fra dig/jer.

Se de fine billeder on-line her

Med venlig hilsen

Soin

Vindspærre mm.

Kære Sangha

Så blev facaden hvor indgangen skal være brækket ned og vindspærre samt lægter er nu monteret således den nye facade beklædning kan sættes op (halve rafter).

Facade brækket ned

Facade med vindspærre

Vi har siden sidst fået doneret flere bygge materialer, blandt andet vindspærrer og lægter, og vi har også fået doneret penge til de halve rafter som skal beklæde fronten (og reparerer bygningen andre steder). Så disse vil (hvis alt går planmæssigt) blive købt hjem og hentet inden for den nærmeste fremtid, og selvfølgelig derefter blive skåret til og monteret.

I mellemtiden fortsættes monteringen af vindspærre beklædning samt færdiggørelsen af den sidste trækonstruktion på indersiden af bygningen (både vægge og tag), således der snart vil være klar til isolering. Materialerne til det meste af dette haves og denne del kan derfor fortsætte, vi har dog ikke på nuværende tidspunkt midlerne til at investere i den nødvendige isolering samt dampspærre, ej heller døre og vinduer.

Jeg håber Sanghaen syntes om det der er blevet lavet indtil videre, og alle skal selvfølgelig være velkommen til at komme forbi og se projektet med egne øjne.

Se billederne i on-line versionen

Med venlig hilsen

Soin

Havredal Zendo Byggeri

Kære Sangha

Så er der kommet yderligere gang i Zendo byggeriet i Havredal. Kasse konstruktionen i siderne af zendoen (hvorpå sutra bøger, te kopper og jihatsu opbevares under retræter) er nu klar til isolering og færdig beklædning. Kasser til montering af vinduer og dør er også lavet, og den ekstra væg konstruktion samt montering af vindspærre er påbegyndt.

Desværre sendes billeder ikke med nyhedsbrevet, men de kan ses i on-line versionen 

Facade

Næste etape går på at få den resterende væg konstruktion samt vindspærre monteret så der er klar til isolering, samt udskiftning af facadebeklædningen på nordsiden hvor indgangen skal være. Derefter kommer komplet isolering af bygningens vægge og tag samt montering af døre og vinduer.

Vi har snakket lidt frem og tilbage angående hvorledes bygningen skal opvarmes, en mulighed ville være at grave et fjernvarmerør over til fyrrummet således gulvvarmen opvarmes herfra, hvis vi vælger denne løsning bør dette arbejde påbegyndes inden den fulde isolering af bygningen færdiggøres.

Når råhuset er færdigt kommer den indvendige færdiggørrelse, så som el installation, færdig væg, gulv og loft beklædning samt færdiggørrelse af gulvet til over etagen. Ved indgangen (udenfor) er planen at vi laver en slags træ terrasse, så der kommer en mere naturlig adgang til Zendoen.

Jeg har indtil videre selv lagt mange timers arbejde i projektet, og agter at fortsætte dette og give min arbejdskraft som donation til Buddhistisk Samfund, af denne grund kan vi regne med at udgifterne forbliver minimale.

Det er arbejdsmæssigt set også fuldt ud realistisk at Zendoen kan være brugbar (det vil sige isoleret og med monterede døre og vinduer) til vores oktober retræte. Men vores økonomiske midler er ved at være opbrugte og vi har derfor brug for ekstra støtte hvis projektet skal være realistisk.

Så jeg håber med dette brev at du ville være interesseret i en ekstra donation, måske har du lyst til at give et vindue eller noget isolering så byggeriets fremgang kan sikres. Enhver donation i denne sammenhæng er selvfølgelig som altid fradragsberettiget efter SKATs regler, og både små og store donationer er velkomne.

For at give et lidt mere dybdegående indblik i de nærmest kommende investeringer Buddhistisk Samfund står overfor med hensyn til tempel byggeriet, kommer der her lidt info.

Vi mangler en hoveddør, denne har et special mål (190x190cm) og der vil derfor være en vis leveringstid på denne. Pris kr 10.750. I denne stil (se billede).

Hoveddør

Der skal også købes 6 stk vinduer, også disse har special mål og derved med leveringstid. 4 stk a 95x75cm og 2 stk a 75x75cm. Pris ca kr 7.500. I denne stil (se billede).

Vinduer

Flere steder på bygningen mangler der halve rafter og nogen steder, særligt på den nord vendte facaden skal disse udskiftes. Pris ca kr 4.600.

Isolering af bygningen, inklusiv montering af damp spærre. Pris ca kr 5.000.

Nedgravning af fjernvarmerør imellem tempel bygningen og fyrrummet. Her er der behov for at få boret to huller med en særlig vand-boremaskine i bygningernes sokkel (et i tempel bygningen og et i fyrrummet) således fjernvarmerøret kan indføres. Der vil i denne forbindelse også være behov for at leje en lille rendegraver da røret skal graves ned i frostfri dybde (ca 90cm). Pris ca kr 7.000.

Jeg håber dette giver et godt overblik over vores bygge projekt.

Med venlig hilsen

Soin

Abonnér på vores RSS feed