Havredal Zendo Byggeri

Kære Sangha

Så er der kommet yderligere gang i Zendo byggeriet i Havredal. Kasse konstruktionen i siderne af zendoen (hvorpå sutra bøger, te kopper og jihatsu opbevares under retræter) er nu klar til isolering og færdig beklædning. Kasser til montering af vinduer og dør er også lavet, og den ekstra væg konstruktion samt montering af vindspærre er påbegyndt.

Desværre sendes billeder ikke med nyhedsbrevet, men de kan ses i on-line versionen 

Facade

Næste etape går på at få den resterende væg konstruktion samt vindspærre monteret så der er klar til isolering, samt udskiftning af facadebeklædningen på nordsiden hvor indgangen skal være. Derefter kommer komplet isolering af bygningens vægge og tag samt montering af døre og vinduer.

Vi har snakket lidt frem og tilbage angående hvorledes bygningen skal opvarmes, en mulighed ville være at grave et fjernvarmerør over til fyrrummet således gulvvarmen opvarmes herfra, hvis vi vælger denne løsning bør dette arbejde påbegyndes inden den fulde isolering af bygningen færdiggøres.

Når råhuset er færdigt kommer den indvendige færdiggørrelse, så som el installation, færdig væg, gulv og loft beklædning samt færdiggørrelse af gulvet til over etagen. Ved indgangen (udenfor) er planen at vi laver en slags træ terrasse, så der kommer en mere naturlig adgang til Zendoen.

Jeg har indtil videre selv lagt mange timers arbejde i projektet, og agter at fortsætte dette og give min arbejdskraft som donation til Buddhistisk Samfund, af denne grund kan vi regne med at udgifterne forbliver minimale.

Det er arbejdsmæssigt set også fuldt ud realistisk at Zendoen kan være brugbar (det vil sige isoleret og med monterede døre og vinduer) til vores oktober retræte. Men vores økonomiske midler er ved at være opbrugte og vi har derfor brug for ekstra støtte hvis projektet skal være realistisk.

Så jeg håber med dette brev at du ville være interesseret i en ekstra donation, måske har du lyst til at give et vindue eller noget isolering så byggeriets fremgang kan sikres. Enhver donation i denne sammenhæng er selvfølgelig som altid fradragsberettiget efter SKATs regler, og både små og store donationer er velkomne.

For at give et lidt mere dybdegående indblik i de nærmest kommende investeringer Buddhistisk Samfund står overfor med hensyn til tempel byggeriet, kommer der her lidt info.

Vi mangler en hoveddør, denne har et special mål (190x190cm) og der vil derfor være en vis leveringstid på denne. Pris kr 10.750. I denne stil (se billede).

Hoveddør

Der skal også købes 6 stk vinduer, også disse har special mål og derved med leveringstid. 4 stk a 95x75cm og 2 stk a 75x75cm. Pris ca kr 7.500. I denne stil (se billede).

Vinduer

Flere steder på bygningen mangler der halve rafter og nogen steder, særligt på den nord vendte facaden skal disse udskiftes. Pris ca kr 4.600.

Isolering af bygningen, inklusiv montering af damp spærre. Pris ca kr 5.000.

Nedgravning af fjernvarmerør imellem tempel bygningen og fyrrummet. Her er der behov for at få boret to huller med en særlig vand-boremaskine i bygningernes sokkel (et i tempel bygningen og et i fyrrummet) således fjernvarmerøret kan indføres. Der vil i denne forbindelse også være behov for at leje en lille rendegraver da røret skal graves ned i frostfri dybde (ca 90cm). Pris ca kr 7.000.

Jeg håber dette giver et godt overblik over vores bygge projekt.

Med venlig hilsen

Soin