Dør og Vinduer

Kære Sangha

Så kom der dør og vinduer, og det hele blev sat i på kun én dag, dog mangler der stadigvæk fugning, men det burde kunne færdiggøres næste weekend.

Se billederne her

Hoveddør

Vinduer

I sidste nyhedsbrev skrev jeg, at vi på grund af manglende økonomi var nødsaget til at tage et lån for at kunne klare denne investering. Men jeg kan med stor glæde oplyse om at dette, på grund af en ekstra donation samt kalligrafi salg, alligevel ikke har været nødvendigt. Buddhistisk samfund er derfor fortsat uden gæld i tempel byggeriet.

Bygningen er nu lukket, den næste etape af projektet går derfor nu på at få ydervægge og tag isoleret, som det ses på billederne er der monteret vindspærre hele vejen rundt (også i taget).

Vindspærre

Men der mangler stadigvæk noget arbejde inden der er helt klar til isolering på overetagen, blandt andet skal gulvet bygges færdigt så man kan arbejde der oppe, og også først når gulvet er bygget kan den øverste del af den nordvendte væg-konstruktion laves klar til isolering.

Som sagt fik vi en flot donation mm som sikrede den tiltrængte dør/vinduer investering, men alle pengene måtte gå til dette, så der er ikke pt råd til at komme videre med isolerings-etapen.

Med venlig hilsen

Soin